sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


dolnośląskie • Będkowice


260 000 PLN
59 574 €
54 302 £
66 026 $
  • 142
1 831 zł
420 €
382 £
465 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SOBÓTKA

ogłasza pierwszy ustny publiczny nieograniczony przetarg na zbycie nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Sobótka1. Lokal użytkowy nr 1 przy ul. Świętojańskiej 3 w Będkowicach, położony na parterze (I kondygnacji) w budynku mieszkalno- usługowym parterowym z poddaszem mieszkalnym, częściowo podpiwniczonym, w którym znajduje się 1 lokal mieszkalny i 1 lokal użytkowy. Lokal posiada łączną powierzchnię 142,60 m2 i składa się z holu, poczekalni, rejestracji, dwóch w.c., pomieszczenia socjalnego, spiżarki, przedsionka, kuchni, przedpokoju, dwóch pokoi i dwóch gabinetów. Łącznie z lokalem sprzedaży podlega udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 58,53 % oraz ułamkowej części gruntu działki nr 50/3 AM-1 obręb Będkowice o pow. 1851 m2 w wysokości 58,53%, objętej księgą wieczystą nr WR1K/00302950/1. Dział III i IV księgi wieczystej wolne są od wpisów.

wartość lokalu użytkowego 182.000,- PLN

wartość ułamkowej części gruntu 78.000,- PLN

przeznaczenie: budownictwo mieszkaniowo- usługoweCena wywoławcza: 260.000,- PLN Wadium: 26.000,- PLNPrzetarg odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2019 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, I piętro sala nr 11.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium. Wadium z podaniem adresu lokalu użytkowego należy wpisać na konto Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce: B-k Sp. Kąty Wrocławskie O/Sobótka 72 9574 1015 20030200 1605 0004.

W terminie do dnia 19 sierpnia 2019 r. kwota wadium winna być na koncie Urzędu Miasta i Gminy.

Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość a pełnomocnicy zobowiązani są przedłożyć pełnomocnictwo z podpisem notarialnie potwierdzonym oraz powinni okazać się dowodem wpłaty wadium. W przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających rejestracji- aktualnego odpisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia uzyskanej w przetargu, która w całości musi być wpłacona na konto sprzedawcy przed podpisaniem aktu notarialnego.

Wadium zwraca się niezwłocznie (nie później niż przed upływem 3 dni), po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.

Wysokość postąpień- nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Nabywca pokrywa koszty notarialne i sądowe związane z przeniesieniem prawa własności.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że dokonał oględzin nieruchomości i nie będzie wnosił roszczeń do stanu utrzymania lokalu.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka pok. nr 7, I piętro Tel. (71) 335-12-32 oraz na stronie internetowej: www.sobotka.pl,www.bip.sobotka.pl. Położenie działki można sprawdzić na stronie www.wrosip.pl. Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia.

Sobótka dnia 19.07.2019 r.

Kontakt:
Urząd Miasta i Gminy Sobótka
tel: 71 3351234

  • powierzchnia: 142 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek