sprzedaż • działka • budowlana


dolnośląskie • Biała


124 100 PLN
28 666 €
25 117 £
32 473 $
  • 54 300
2 zł
1 €
0 £
1 $
za m²

rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

NA SPRZEDAŻ PRAWO WŁASNOŚCI NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ W OBRĘBIE BIAŁA, ,GMINA CHOJNÓW, POWIAT LEGNICKI, WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIESyndyk masy upadłości Tomasza Downara-Zapolskiego, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. VIII GUp 208/17, informuje o pierwszej sprzedaży z wolnej ręki wchodzącego w skład masy upadłości nieruchomości w postaci prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Biała, w granicach działek nr 395 i 411 AM-1, o łącznej powierzchni 5,43 ha, gmina Chojnów, powiat legnicki, województwo dolnośląskie, dla której Sąd Rejonowy w Złotoryi, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LE1Z/00042737/8za łączną cenę minimalną 124.100,00 zł brutto

(sto dwadzieścia cztery tysiące sto złotych i 00/100).●→ Informacje o trybie, warunkach i regulaminie sprzedaży można uzyskać telefonicznie pod numerem 501 443 555 w dni powszednie w godzinach od 9.00 do 15.00 oraz na stronie internetowej http://upadlosckonsumenckawroclaw.pl/przetargi/ i www.ardobiejewska.pl●→ Oferty wyłącznie pisemne wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium w kwocie 12.400,00 zł (dwanaście tysięcy czterysta złotych i 00/100), składać należy w terminie do 14 stycznia 2019 r. do godz. 12.00 w biurze Syndyka Magdaleny Czyszczoń Kancelaria Adwokacka, Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.●→ Za datę wpływu przesyłek pocztowych będzie uznana data doręczenia przesyłek do biura syndyka.●→ Otwarcie ofert nastąpi 14 stycznia 2019 r. o godz. 12.30 w biurze syndyka przy Al. Armii Krajowej 4b/7, 50-541 Wrocław.●→ Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży jak również zmiany warunków bądź jej unieważnienia bez podania przyczyny.

Operat szacunkowy: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1276Kontakt:
Syndyk Magdalena Czyszczoń
tel: 501 443 555

  • powierzchnia: 54300 m2
  • powierzchnia działki: 54300 m2

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek