sprzedaż • mieszkanie


dolnośląskie • Dzierżoniów


37 000 PLN
8 699 €
7 750 £
9 799 $
  • 18
2 056 zł
483 €
431 £
545 $
za m²

1 pokój • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Burmistrz Dzierżoniowa ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o pow. użytkowej 18,78 m2, położonego na parterze budynku przy na Os. Kolorowym 6 w Dzierżoniowie, wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki gruntu nr 39 o pow. 250 m2, obręb Centrum, KW 11460.

Nr
1

Pow. lokalu [m2]
18,78

Wartość lokalu [zł]
36 372,00

Udział [%]
2,37

Wartość udziału w gruncie [zł]
628,00

Cena wywoławcza. nieruchomości [zł]
37 000,00

Wadium [zł]
3 700,00

TERMIN PRZETARGU: 15.05.2019 r. o godz. 11:30.

MIEJSCE PRZETARGU: sala nr 14 Urzędu Miasta Dzierżoniowa (I piętro).

WADIUM: 3 700,00 zł - należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego Rynek 1, nr konta 50 9527 0007 00467773 2000 0005 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, do dnia 10.05.2019 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miasta w Dzierżoniowie.

- Przed przetargiem należy zapoznać się ze stanem technicznym budynku i lokalu, a także z wysokością opłat związanych z eksploatacją oraz planami remontowymi wspólnoty mieszkaniowej.

- Lokal można oglądać po uprzednim kontakcie tel. pod numerem 74 6464607 (Dzierżoniowski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.).

- Obecnie organizowany jest pierwszy przetarg.

- W 6-tygodniowym terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, nie wpłynęły żadne wnioski osób, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

- Oferent może zapoznać się z regulaminem przetargu w Biurze Obsługi Klienta, stanowisko nr E, lub na stronie internetowej Urzędu Miasta Dzierżoniowa.

- Należność za nieruchomość uzyskaną w drodze przetargu należy uiścić na konto Urzędu Miasta nr 34 9527 0007 00467773 2000 0002 Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, przed podpisaniem aktu notarialnego.

- Dowód wniesienia wadium oraz dokument potwierdzający możliwość występowania oferenta w przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przez uczestnika przetargu, przed otwarciem przetargu.

- W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy notarialnej w terminie do 30 dni od daty przetargu, wadium przepada na rzecz Gminy Miejskiej Dzierżoniów.

- Opłaty notarialne i sądowe nabycia w/w nieruchomości ponosi w całości kupujący.

- Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, pokój 35, tel. 074 645 08 74 i Biurze Obsługi Klienta, stanowisko E oraz dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.um.dzierzoniow.pl).

- Zastrzega się możliwość odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn.

Dariusz Kucharski

Burmistrz Dzierżoniowa

Dzierżoniów, 27 marca 2019
  • powierzchnia: 18 m2
  • powierzchnia działki: 18 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: 4 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pokój
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek