sprzedaż • mieszkanie


dolnośląskie • Dzierżoniów


20 400 PLN
4 768 €
4 123 £
5 364 $
  • 61
334 zł
78 €
68 £
88 $
za m²

2 pokoje • 1 łazienka • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

NA SPRZEDAŻ 1/6 UDZIAŁU W PRAWIE DO LOKALU MIESZKALNEGO UL. SŁOWACKIEGO DZIERŻONIÓWSyndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej na podstawie postanowienia sędziego - komisarza Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydział Gospodarczy z dnia 5 grudnia 2018 r. (sygn. akt VI GUp 4/18) ogłasza sprzedaż z wolnej ręki w trybie ofertowym 1/6 udziału praw w nieruchomości tj. lokalu mieszkalnego w Dzierżoniowie przy ul. Słowackiego 4/5 wraz z przynależnymi prawami objętego księgą wieczystą SW1D/00018322/4 prowadzoną przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowieza cenę nie niższą niż 20.400,00 złWarunki udziału w sprzedaży :

■▬ Oferty nabycia przedmiotu sprzedaży w języku polskim lub w tłumaczeniu na język polski przez przysięgłego tłumacza, w trwale zaklejonych kopertach uniemożliwiających ich otwarcie z wyraźnym i czytelnym oznaczeniem oferenta, a także z dopiskiem „Oferta na zakup udziału 1/6 w mieszkaniu w Dzierżoniowie, ul. Słowackiego 4 m.5 - sygn. akt VI GUp 4/18 - nie otwierać" należy składać w kancelarii notarialnej dr Rafał Firlej, ul Słowackiego 13/3, 58-300 Wałbrzych w terminie do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz.14.00, osobiście lub pocztą kurierską.■▬ Otwarcie i rozpoznanie ofert przez syndyka nastąpi w obecności notariusza po godzinie 14.00.■▬ Składający ofertę zobowiązany jest pod rygorem nie rozpatrywania oferty wpłacić wadium na rachunek bankowy masy upadłości Piotra Hładki o nr 50 1090 2301 00000001 3643 4420 w wysokości kwoty 10% ceny wywoławczej tj. w kwocie 2040,00 zł.■▬ Szczegółowe informacje i wymogi dot. przedmiotu sprzedaży określa Regulamin dostępny drogą emailową: , na stronie internetowej www.ardobiejewska.pl oraz w Kancelarii Syndyka ul. Długa 3A,Ip. 58-309 Wałbrzych, tel. 74 831 24 10, 601 580 219..■▬ Oferent pod rygorem nie rozpatrywania oferty ma obowiązek złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem sprzedaży oraz ma obowiązek złożenia stosownych oświadczeń, które będą wymienione w regulaminie sprzedaży pod rygorem nierozpatrywania oferty.■▬ Syndyk zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub aukcji bez podania przyczyn oraz prawo do swobodnego wyboru oferty, jeżeli oferenci zaoferują tę samą cenę nabycia.Regulamin: https://monitorurzedowy.pl/announcement/attachment/1695Kontakt:
Syndyk Włodzimierz Bernacki
tel: 74 831 24 10

  • powierzchnia: 61 m2
  • piętro: 2 piętro
  • liczba pięter w budynku: 2 piętrowy
  • liczba pokoi: 2 pokoje
  • liczba łazienek: 1 łazienka

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek