sprzedaż • lokal komercyjny • lokal usługowy


dolnośląskie • Syców • Kolejowa


1 155 380 PLN
264 734 €
241 305 £
293 405 $
  • 1 395
828 zł
190 €
173 £
210 $
za m²

1 pomieszczenie • rynek wtórny

Dodaj do schowka    Kontakt

Oleśnica, dnia 2019-07-12

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym

w Oleśnicy

Kancelaria Komornicza nr V w Oleśnicy

Grzegorz Obrzud

56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 12

tel: 71 396 72 30, e-mail:

Sygn.akt KM 705/18, KM 541/18, KM 1393/18, KM 144/19, GKM 40/19

W odpowiedzi podać: sygn. akt KM

O B W I E S Z C Z E N I EKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Grzegorz Obrzud zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2019-09-11 r. o godz. 13:20 w sali nr 24 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:P I E R W S Z A L I C Y T A C J ANieruchomości częściowo zabudowanej budynkami użytkowymi wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu nr 3/5, AM, położonej 56-500 Syców, ul. Kolejowa 16B, powiat oleśnicki, województwo dolnośląski. Budynki użytkowe o łącznej powierzchni Pu = 1.395,4 m2 w tym socjalno-biurowo-administracyjny 470,0 m2, powierzchnia użytkowa 413,3 m2 oraz warsztatowy powierzchnia zabudowy : 1.095,0 m2, powierzchnia użytkowa 982,1 m 2.Teren posesji ogrodzony, z drogami i placami z kostki betonowej, oświetlony. Działka gruntu nr 3/5, AM - 33 - 7.961 m2. Właściciel zabudowań i użytkownik wieczysty działek gruntu do dnia 28/12/2092 Jarosław Maciej Rogala. Właściciel gruntu Miasto i Gmina Sycow. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą WR1E/00057562/5 prowadzoną przez VWydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy.Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 540 507,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1 155 380,25 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 154 050,70 zł najpóźniej do dnia 2019-09-10 r. w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub przelewem bankowym na rachunek Komornika w Bank Polska Kasa Opieki SA III O. we Wrocławiu, nr rachunku: 45 1240 3464 11110010 4721 6308.

Nieruchomość można oglądać w dniu 2019-09-02 r. od godz. 12:00 do 12:10 zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.Komornik Sądowy

Grzegorz Obrzud

Kontakt:
Komornik Sądowy Grzegorz Obrzud
tel: 71 396 72 30

  • powierzchnia: 1395 m2
  • powierzchnia działki: 7961 m2
  • piętro: parter
  • liczba pięter w budynku: budynek parterowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie

Dane kontaktowe

Zapytaj o ofertę    •    Podziel się    •    Dodaj do schowka    •    Zobacz schowek